Mgr. Veronika Langerová

 

Už od malička jsem věděla, že se chci věnovat práci s dětmi. Proto jsem vystudovala Střední pedagogickou školu ve Znojmě a ve volném čase jsem chodila hlídat děti. Také jsem absolvovala vzdělávací program v oboru Asistent pedagoga na Masarykově univerzitě v Brně. Zkušenosti s dětmi s narušenou komunikační schopností mě přivedly ke studiu Logopedie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, nejdříve v bakalářském a následně navazujícím magisterském programu. Během studia na vysoké škole jsem pracovala jako asistentka pedagoga například pro děti s poruchou autistického spektra, epilepsií, mozkovou obrnou, ADHD, mentálním a sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností. Mám také zkušenosti s prací vychovatelky ve školní družině a učitelky mateřské školy. Na logopedii mám ráda hledání cest, které dětem s narušenou komunikační schopností pomohou lépe komunikovat. Logopedii s dětmi se snažím dělat hravě za pomoci logopedických pomůcek a her, které děti baví a zároveň rozvíjí.

 

Absolvované vzdělávací kurzy:

Dítě s vývojovou dysfázií v mateřské škole

Podpůrná opatření u dětí s narušenou komunikační schopností v MŠ

Koktavost u dětí

Logopedická depistáž na základní škole

Vývoj řeči-co je v pořádku a co už se stává problémem

Jak na logopedickou chvilku ve školní družině

Programy, které pomáhají ve škole i v životě (KUPREV, ELKONIN, PŘEDŠKOLÁČEK, HANDLE, INPP, SENZORICKÁ INTEGRACE,…)

Asistent pedagoga u žáka s narušenou komunikační schopností na základní škole

Oromotorická cvičení

Baby signs

Vývojová dysfázie (v mateřské škole prakticky)

Intenzivní kurz českého znakového jazyka pro začátečníky

Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie 

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina 

Logopedická prevence v MŠ

Přetrvávající primární reflexy a narušená komunikační schopnost

Dyslálie u dítěte v