nezisková organizace


Představujeme Mateřské centrum Miniklub Znojmo

centrum zaměřené svým programem především na rodiny s dětmi


Narozením dítěte se zásadním způsobem mění život jeho rodičům. Rodiny s dětmi mají specifický životní rytmus, který se odvíjí zejména od potřeb dětí. To co bylo dříve samozřejmostí se může stát naprosto nedosažitelným. A přestože dítě je obohacením, není jeho výchova vždy jednoduchá. 

Jak „úspěšně“ rodina období od narození po osamostatnění dítěte zvládne, úzce souvisí mimo jiné také s jejím širším sociálním zakotvením. Rodiny se mnohdy zejména v období, kdy vychovávají jedno nebo více menších dětí ocitají v sociální izolaci. Některým rodičům to může přinést „jen“ omezení společenských kontaktů, jiným pocit osamocenosti, ztrátu důvěry ve vlastní schopnosti nebo zkreslené sebehodnocení. Dlouhodobá nepohoda byť i jen jednoho člena rodiny oslabuje její soudržnost, dobré fungování i schopnost zvládat zátěžové a krizové situace, kterým se žádná rodina zcela nevyhne.

V RÁMCI NAŠICH AKTIVIT NABÍZÍME:

Péči o děti v zařízeních: Mikrojesle - berušky, motýlci, sluníčka, žabičky
                                   Dětská skupina Miniklub
                                   Herní skupina Včelička
Dále pak: besedy a přednášky, odborné poradenství, aktivity pro rodiny, zájmové kroužky, příměstské tábory