nezisková organizace


 

Představujeme Mateřské centrum Miniklub Znojmo

centrum zaměřené svým programem především na rodiny s dětmi


Narozením dítěte se zásadním způsobem mění život jeho rodičům. Rodiny s dětmi mají specifický životní rytmus, který se odvíjí zejména od potřeb dětí. To co bylo dříve samozřejmostí semůže stát naprosto nedosažitelným. A přestože dítě je obohacením, není jeho výchova vždy procházka růžovým sadem

Jak „úspěšně“ rodina období od narození po osamostatnění dítěte zvládne, úzce souvisí mimo jiné také s jejím širším sociálním zakotvením. Rodiny se mnohdy zejména v období, kdy vychovávají jedno nebo více menších dětí ocitají v sociální izolaci. Některým rodičům to může přinést „jen“ omezení společenských kontaktů, jiným pocit osamocenosti, ztrátu důvěry ve vlastní schopnosti nebo zkreslené sebehodnocení. Dlouhodobá nepohoda byť i jen jednoho člena rodiny oslabuje její soudržnost, dobré fungování i schopnost zvládat zátěžové a krizové situace, kterým se žádná rodina zcela nevyhne.

 

V RÁMCI SVÝCH ČINNOSTÍ NABÍZÍME:

 
Péči o děti v zařízeních Mikrojesle, Dětská skupina Miniklub a herní skupina Včelička
 

Dále pak:

  • besedy a přednášky
  • odborné poradenství (pro ženy, psychologické, logopedické, právní, sociální)
  • aktivity pro rodiče s dětmi, kreativní a rozvojové aktivity dětí i dospělých
  • komunitní aktivity
  • přístup k  internetu
  • zájmové kroužky
  • příměstské tábory