Narozením dítěte se zásadním způsobem mění život jeho rodičům. Rodiny s dětmi mají specifický životní rytmus, který se odvíjí zejména od potřeb dětí. To co bylo dříve samozřejmostí se může stát naprosto nedosažitelným. A přestože dítě je obohacením, není jeho výchova vždy jednoduchá. 

Nabízíme tedy plnohodnotný program, výchovu a péči dětem již od 18 měsíců do 6 let. Reagujeme tak na rostoucí poptávku po jesličkách. Maminky si stále více uvědomují, že od určitého věku děti potřebují nové podněty a interakci s dalšími dětmi, kterou jim doma nemohou poskytnout. Důvodem této poptávky může být přání vrátit se i dříve do práce. Na jesličkovou třídu navazuje i školková třída.

Rádi bychom tedy všem rodinám nabídli pomocnou ruku, a to nejen v péči o děti, ale i radou, sdílením dané situace či propojením na ostatní organizace města Znojma.

 

Celoročně přijímáme přihlášky dětí do dětských skupin

Přihláška do dětské skupiny.docx (210,7 kB)