Narozením dítěte se zásadním způsobem mění život jeho rodičům. Rodiny s dětmi mají specifický životní rytmus, který se odvíjí zejména od potřeb dětí. To co bylo dříve samozřejmostí se může stát naprosto nedosažitelným. A přestože dítě je obohacením, není jeho výchova vždy jednoduchá. 
Nabízíme tedy plnohodnotný program, výchovu a péči dětem již od 18 měsíců do 6 let. Reagujeme tak na rostoucí poptávku po jesličkách. Maminky si stále více uvědomují, že od určitého věku děti potřebují nové podněty a interakci s dalšími dětmi, kterou jim doma nemohou poskytnout. Důvodem této poptávky může být i přání či potřeba vrátit se dříve do práce. Na jesličkovou třídu navazuje i školková třída.
Rádi bychom tedy všem rodinám nabídli pomocnou ruku, a to nejen v péči o děti, ale i radou, sdílením dané situace či propojením na ostatní organizace města Znojma.
                                   
 
Dne 1.10.2021 vešla v platnost novela 329/2021 Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 329/2021, která nahradila původní 247/2014 z 29. 11. 2014.
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost ve skupině dětí. Péče je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu, rozvoj schopností,
kulturních, hygienických a sociálních návyků.
 
Naše dětské skupiny jsou zapsány do Seznamu provozovatelů dětských skupin evidovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Do našich dětských skupin jsou přijímány děti od 18 měsíců do 6 let.
 
Naší prioritou je zajistit ve spolupráci s rodiči, aby tato novinka v životě dítěte byla pro něj co nejméně stresující, aby adaptace proběhla v klidu, pozitivně a dítě se k nám těšilo.
Proto pokud máte pochybnosti o tom, zda Vaše dítě nástup zvládne - nebojte se - zvládne to a Vy s ním. Spolu najdeme tu správnou formu adaptace. Náš postup je vždy velice individuální s ohledem na zkušenosti, potřeby a povahu dítěte.