Eva Bohuslavová

Vystudovala jsem gymnázium ve Znojmě a pokračovala pomaturitním studiem na pedagogické škole, které jsem v září 2020 doplnila maturitní zkouškou z pedagogiky zaměřené na předškolní věk. Praxi jsem získala jako vychovatelka a učitelka na prvním stupni základní školy, jak ve městě, tak na menších školách v okolí Znojma. Nyní pracuji v Miniklubu, jehož projekty mne zaujaly z důvodu malého počtu dětí ve třídě, který umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a tím rozvoj jeho osobnosti. Jsem ráda, že mohu být u toho, kdy děti poznávají svět a pomáhat jim, při získávání prvních znalostí a dovedností.

Motto: „ Chceš-li slyšet pravdu, ptej se dítěte."  perské přísloví

 

Absolvované certifikované kurzy a workshopy MPSV:

  Logopedie u dětí předškolního věku

  Výchova srdcem

  Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče 

  Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

  Zvládání náročných situací v mikrojeslích

  Bezpečné prostředí, prevence úrazů v mikrojeslích

  Jak na plán výchovy a péče v mikrojeslích

  Hrou k všestrannému vývoji

  Výtvarný materiál a nástroje

  Laskavost, empatie, hranice ve výchově

  Základy komunikace a asertivního jednání

  Jak řešit konflikty a neshody na pracovišti

  BZOP v podmínkách dětské skupiny

  Dětský výtvarný projev

  Adaptace a rozvoj dítěte

  Chůva pro děti v dětské skupině

  Sledování vývoje dětí