nezisková organizace


Eva Bohuslavová

 

Vystudovala jsem gymnázium ve Znojmě a pokračovala pomaturitním studiem na pedagogické škole. Praxi jsem získala jako vychovatelka a učitelka na prvním stupni základní školy, jak ve městě, tak na menších školách v okolí Znojma. Nyní pracuji v Miniškolce na okraji kouzelného Gránického údolí. Projekt Miniškolky mne zaujal z důvodu malého počtu dětí ve třídě, který umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a tím rozvoj jeho osobnosti. Jsem ráda, že mohu být u toho, kdy děti poznávají svět a pomáhat jim, při získávání prvních znalostí a dovedností.

Motto: „ Chceš-li slyšet pravdu, ptej se dítěte.“

            perské přísloví