Bc. Vladimír Palas

 

Vystudoval jsem osmileté gymnázium s jednoroční stáží v Hollabrunnu. Poté jsem vystudoval bakaláře v oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde dále pokračuji v magisterském studiuu. Sdruženě dále studuji speciální pedagogiku a výchovu ke zdraví, kde budu příští rok končit bakalářské studium. 

V minulých létech jsem pracoval jako průvodce v lesní školce v Brně pod asociací lesních školek, kde jsem si osahal alternativní formy vzdělávání. Ve svém volném čase doučuji a vedu zájmový kroužek pro žáky prvního stupně se zaměřením na přírodní vědy.

 

Oblíbený citát

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“ S. A. De Exupéry

 

Absolvované kurzy

PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ (KÓD 69-073-M)

Zdravotník pobytových a zotavovacích akcí (Červený kříž)

Zdravotník pro mládež školního věku

Muzikoterapie pro mládež

Kurz školní komunikace

Pojetí chemie jednoduše pro Mš a Zš

Plavecké dovednosti pro neplavce

Environmentální výchova pro Mš a Zš

Ekologická výchova pro Mš a Zš