nezisková organizace


Dana Langerová

Mikrojesle Berušky 

 

Pocházím z učitelské rodiny. Absolvovala jsem ZUŠ v oboru klavír a věnovala se i společenskému tanci. Maturovala jsem v oboru Společné stravování, ale toto zaměstnání mě nikdy příliš nenaplňovalo. Vycházela jsem vždycky spíš s dětmi a tak jsem kolem sebe mívala nejenom své dcery, ale i děti mých kamarádů a příbuzných. Když jsem tedy dostala nabídku pracovat jako chůva v Mikrojeslích ve Znojmě, neváhala jsem a absolvovala akreditovaný kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity jsem následně dokončila jednosemestrální studium v oboru Asistent pedagoga a získala jsem zde i Osvědčení ke zdravotnímu cvičení dětí v kurzu Cvičím pro zdraví a baví mě to. Následně jsem odmaturovala na další střední škole, tentokrát v oboru, který mě vždycky zajímal, tedy Předškolní a mimoškolní pedagogika. V rámci tohoto studia jsem absolvovala i Hudební, Pohybový a Kreativní seminář.

 

V současné době si při zaměstnání rozšiřuji vzdělání kurzy akreditovanými MPSV:

Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

Emoční inteligence dětí

Úvod do dětské skupiny

Logopedie u dětí předškolního věku

Výchova srdcem

Bezpečné prostředí, prevence úrazů v mikrojeslích

Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče

Úvod do dětské skupiny, provoz

Hrou k všestrannému vývoji 

Zvládání náročních situací v mikrojeslích

 

 

Mým mottem vztahu k dětem je: „Neříkej mi jen, jak mě máš rád, ale ukaž mi to i tím, že na mne budeš mít čas“. Ulrich Schaffer