Dana Langerová

Odmaturovala jsem v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, protože jsem vždycky věděla, že chci pracovat s dětmi. Když přišla nabídka z Miniklubu, doplnila jsem si kvalifikaci kurzem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a s velkou radostí na místo chůvy nastoupila. Poté jsem absolvovala kurz Asistent pedagoga na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a získala zde i osvědčení ke zdravotnímu cvičení dětí v programu Cvičím pro zdraví a baví mě to. Zúčastnila jsem se také Hudebně - pohybového a Kreativního semináře. Hraji na klavír, který jsem vystudovala na ZUŠ. 

Práce s dětmi je pro mě důležitým i radostným povoláním. Jsem ráda, že můžu děti provázet nelehkou adaptací a hravou formou pomáhat v jejich rozvoji.

Mým mottem vztahu k dětem je: „Neříkej mi jen, jak mě máš rád, ale ukaž mi to i tím, že na mne budeš mít čas“. Ulrich Shaffer

 

V současné době si při zaměstnání rozšiřuji vzdělání kurzy akreditovanými MPSV:

Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

Emoční inteligence dětí

Úvod do dětské skupiny

Logopedie u dětí předškolního věku

Výchova srdcem

Bezpečné prostředí, prevence úrazů v mikrojeslích

Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče

Úvod do dětské skupiny, provoz

Hrou k všestrannému vývoji 

Zvládání náročních situací v mikrojeslích

Laskavost, empatie, hranice ve výchově

Time management aneb jak získat více času pro práci a rodinu 

Výtvarné techniky

Pohyb jako cesta správného vývoje

Praktické využité logopedických technik v dětské skupině

Grafomotorika pro předškolní děti

Dětský výtvarný projev

Výtvarný materiál a nástroje

Jak řešit konflikty a neshody na pracovišti

Základy komunikace a asertivního jednání

Adaptace a rozvoj dítěte

BOZP v podmínkách dětské skupiny