nezisková organizace


Božena Hortová

 
 
Mikrojesle Berušky
 
Vystudovala jsem gymnázium ve Znojmě, ale můj sen byla práce s dětmi. S dětmi jsem se tedy snažila být v úzkém kontaktu, velmi ráda jsem hlídala příbuzným, sousedům, kamarádům. 
Po střední škole jsem vystřídala zaměstnání, která se dětí, bohužel, vůbec netýkala. Když se mi naskytla příležitost pracovat v Mikrojesličkách, neváhala jsem a absolvovala v Brně akreditovaný kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Práci sice zatím vykonávám poměrně krátce, ale moc mě to baví. Vidím pokroky dětí,  jak je každé dítě své a individuální, jak svým způsobem poznává svět. Pomáhám jim v jejich rozvoji, překonáváme spolu menší i větší potíže.
Je to práce krásná a jsem moc ráda, že jsem se k ní přece jen nakonec dostala...
 
V současné době si při zaměstnání rozšiřuji vzdělání akreditovanými kurzy a workshopy MPSV.
Absolvované kurzy a workshopy
  E-learningový kurz
  Výchova srdcem
  Bezpečné prostředí, prevence úrazů v mikrojeslích
  Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz
  Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče
  Logopedie u dětí předškolního věku
  Zvládání náročných situací v mikrojeslích
  Adaptace a rozvoj dítěte
  BOZP v podmínkách dětské skupiny
  Dětský výtvarný projev
  Základy komunikace a asertivního jednání
  Laskavost, emapatie, hranice ve výchově
  Jak řešit konflikty a neshody na pracovišti
  Time management aneb jak získat více času na práci a na život
  Výtvarný materiál a nástroje