Darina Šikolová

Mám ráda dětský svět, který je nedílnou součástí každého z nás. Formuje naši osobnost, kterou si neseme po celý život, i když cesty, co se týče povolání, se občas ubírají zdánlivě jiným směrem. Dětský svět je zaplněn úžasnými možnostmi rozvíjení osobnosti, zejména pokud je v tom dítě podporováno.

Když jsem byla dítě, patřily mezi mé nejoblíbenější dárky knihy s pohádkami a pak vše, co se týkalo tvoření jako takového. Při studiu na Rodinné škole mě kromě českého jazyka a výtvarného zaměření zajímaly předměty jako zdravotní, rodinná výchova a pedagogika, která byla rozdělena i na část psychologie, ve které jsem našla zcela nenucené a přirozeně plynoucí zalíbení. Od pohádek jsem tedy přešla ke skutečným příběhům, které se s pedagogikou i psychologií poměrně těsně prolínají. Možná si to v dané době vždy plně neuvědomujeme, ale tohle vše, co nám bylo dáno a v našem vlastním dětství jinými podporováno, tak zůstává stále v nás, jen někdy skryto trochu hlouběji.. Ale nezáleží na tom, kdy to v sobě znovu najdeme, ale hlavně - zda to znovu objevíme. 

Po úspěšném zakončení vzdělávání na Asistenta pedagoga jsem začala pomáhat  ukrajinskému chlapečkovi předškolního věku s češtinou a snažím se tak dát mu příležitost pro lepší start do jeho školních let. Vzhledem k jeho věku probíhá doučování samozřejmě formou hry a zde s nadšením uplatňuji i své záliby z dětství - především ty tvořivé. 

Příležitost pracovat v Miniklubu mi tak otvírá další směr, být součástí dětského světa v širším pojetí, protože mě tato práce zcela naplňuje a baví.