nezisková organizace


Dita Zachariášová

 
Mikrojesle Motýlci

V roce 1990 jsem ukončila vzdělání na Gymnáziu maturitní zkouškou a nastoupila na pomaturitní studium na Střední zdravotní škole Znojmo obor zdravotní sestra, kterou jsem ukončila maturitní zkouškou v roce 1992.
Celých 25 let jsem pracovala s lidmi a dětmi v ambulantní péči jako zdravotní sestra.
Cílém mého nynějšího zaměstnání je věnovat se dětem, protože práce s dětmi není povinností, ale radostí a odměnou za odvedenou práci mi bude dětský úsměv.

 Motto: "Kdo nikdy nebyl dítětem,nemůže se stát dospělým."   Charlie Chaplin
                                                                                                                  
 
Po dobu svého zaměstnání jsem získala akreditované certifikáty MPSV:
Úvod do dětské skupiny
Logopedie u dětí předškolního věku 
Výchova srdcem 
Emoční inteligence dětí
Jak na plán výchovy a péče v mikrojeslích
Bezpečné prostředí, prevence úrazů v mikrojeslích
Zvládání náročných situací v mikrojeslích
Hrou k všestrannému rozvoji dítěte
Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz
Time management aneb Jak získat více času na práci a „na život“, slaďování práce a rodiny
Adaptace a rozvoj dítěte
Dětský výtvarný projev
Základy komunikace a asertivního jednání
Jak řešit konflikty a neshody na pracovišti
Práce s dětmi s poruchou autistického spektra v dětské skupině