Dita Zachariášová

V roce 1990 jsem ukončila vzdělání na Gymnáziu maturitní zkouškou a nastoupila na pomaturitní studium na Střední zdravotní škole Znojmo obor zdravotní sestra, kterou jsem ukončila maturitní zkouškou v roce 1992.

Celých 25 let jsem pracovala s lidmi a dětmi v ambulantní péči jako zdravotní sestra.

Cílem mého nynějšího zaměstnání je věnovat se dětem, protože práce s dětmi není povinností, ale radostí a odměnou za odvedenou práci mi bude dětský úsměv.

Motto: "Kdo nikdy nebyl dítětem,nemůže se stát dospělým."   Charlie Chaplin

                                                                                                                

Po dobu svého zaměstnání jsem získala akreditované certifikáty MPSV:

Úvod do dětské skupiny

Logopedie u dětí předškolního věku 

Výchova srdcem 

Emoční inteligence dětí

Jak na plán výchovy a péče v mikrojeslích

Bezpečné prostředí, prevence úrazů v mikrojeslích

Zvládání náročných situací v mikrojeslích

Hrou k všestrannému rozvoji dítěte

Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

Time management aneb Jak získat více času na práci a „na život“, slaďování práce a rodiny

Adaptace a rozvoj dítěte

Dětský výtvarný projev

Základy komunikace a asertivního jednání

Jak řešit konflikty a neshody na pracovišti

Práce s dětmi s poruchou autistického spektra v dětské skupině

Laskavost, empatie, hranice ve výchově

Výtvarný materiál a nástroje

Sledování vývoje dítěte