Jolana Mamrilla

Nápad založit zbrusu nové mateřské centrum se mi zrodil v hlavě v roce 2013. Přivedl mne k němu můj nejmladší syn, přirozená potřeba matky na mateřské dovolené sdílet své zkušenosti s ostatními a v neposlední řadě i fakt, že kromě rodinného centra Maceška neměly ve Znojmě rodiny s předškolními dětmi příliš mnoho možností, kde se scházet. Samostudiem a komunikací s lidmi se snažím správně vyhodnotit potřeby rodin v regionu a řídit tak chod centra a jeho aktivity.

Po absolvování gymnázia jsem vystudovala obor rehabilitační pracovník a po tzv. mateřské dovolené se svými dvěma syny jsem začala podnikat v oboru služeb. V roce 2013 po roční odmlce vzniklé narozením třetího syna jsem omezila podnikání, abych se více mohla věnovat rodině a aktivitám Miniklubu, které mne zcela pohltily a naplňují.

 

Úspěšně absolvované certifikované kurzy a workshopy MPSV:

Asociace plaveckých škol - cvičitel plavání

Školení Plavčí mistr

Financování a daně

Audit značky kvality

Vedení a spolupráce v ženském kolektivu - 1. a 2. díl

Jak řešit konflikty a neshody na pracovišti

Základy komunikace a asertivního jednání

Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče

BOZP v dětských skupinách

Koncept výchovy a péče o nejmenší děti, plán péče a výchovy, standardy kvality, adaptace dětí v předškolním věku

Adaptační program pro děti v dětské skupině s akcentem na věková a vývojová specifika

Pečující osoba a dítě

Pečující osoba a rodiče

Pečující osoba a problematické aspekty péče

Rozvoj kognitivních funkcí u dětí předškolního věku

Emoční inteligence dětí

Logopedie u dětí předškolního věku

Dětský výtvarný projev

Výchova srdcem

Adaptace a rozvoj dítěte

Péče o děti s poruchou autistického spektra

Děti se speciálními potřebami - péče o hypersenzitivní děti

Laskavost, empatie a hranice ve výchově

Péče a manipulace s kojencem 6 - 12 měsíců

Zapojení dítěte se specifickými potřebami do kolektivu