Dětská skupina Včeličky

Kapacita: 12 dětí

                              

 

   - plně obsazena, přijímáme přihlášky na školní rok 2024/2025

 

Podmínky pro přijetí:

  • věk dítěte: 18 měsíců - 3 roky

  • zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině. Dítě se podrobilo stanoveným povinným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  (dokládá se potvrzením formuláře od dětského lékaře)

  • alespoň jeden z rodičů dítěte má vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny, tzn. je v pracovně právním vztahu, vykonává samostatně výdělečnou činnost, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, vzdělává se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu (dokládá se potvrzením jednoho z rodičů).

  • od 1.1.2020 došlo k navýšení počtu hodin z 46 na 92 hodin měsíčně, kdy mohou rodiče umístit děti do 2 let do dětské skupiny a  pobírat dále rodičovský příspěvek. Nadále platí, že od 2 let se docházka dítěte nesleduje.

ADAPTACE dětská skupina.docx (14,8 kB)

Plán výchovy a péče Dětská skupina Včeličky 2023.docx (217,3 kB)

Provozní řád Dětské skupiny Včeličky 2023.docx (214,1 kB)

Etický kodex chůvy v dětských skupinách Miniklubu.doc (54 kB)

 

  • Přihlášky jsou přijímány průběžně během celého kalendářního roku. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka Miniklubu. V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí. Přednost mají děti hlášené do celotýdenní a celodenní docházky. Přihlášky je možné podat osobně, e-mailem nebo poštou, vždy k rukám ředitelky Miniklubu. 

  • Vycházíme vstříc zvýšenému zájmu rodičů menších dětí, které potřebují mnohem více péče a pozornosti. Poskytujeme všestranný a harmonický rozvoj dítěte, rozvoj po stránce sociální i psychické dle individuálních schopností a možností.

Pečující osoby:

Božena Hortová: chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Dana Langerová: chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, pedagog MŠ

Mgr. Veronika Langerová: pedagog MŠ, logoped

 

Ceník .doc (53 kB)

Přihláška do dětské skupiny.docx (211 kB)

Budování projektu proběhlo v období od 1.6.2022 do 31.8.2022 a na ni plynule navázala fáze realizace od 1.9.2022 do 31.8.2023. Aktuálně je schválena činnost dětské skupiny od 1.9.2023 na dobu neurčitou.