Dětská skupina Včeličky

                              
                      aktuálně obsazeno, přijímáme přihlášky náhradníků
 

                                    připravujeme pro Vás nové prostory

 

Jaké vlastnosti mají pilné včelky?

Pracovitost, komunikativnost, tolerance, pomoc druhým, nesobeckost, orientace v přírodě, soudržnost s rodinou, věrnost...

seznam věcí do ds (1).doc (40,5 kB)