nezisková organizace


Herní a adaptační skupina Včeličky

 
Adaptační program, který usnadní socializaci dětí od dvou let v malé skupince dětí. Možnost přihlásit dítě jen na některé dny v týdnu.
Ve skupince podpoříme přirozené vzdělávání, výchovu, sebeobsluhu, samostatnost dětí a hlavně jejich klidný a spokojený vývoj.
Pobyt připraví děti na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky různého věku.
 
- ukončení červen 2022 - transformace na dětské skupiny