nezisková organizace


Herní a adaptační skupina Včeličky

 
Adaptační program, který usnadní socializaci dětí od dvou let v malé skupince maximálně čtyř dětí. Možnost přihlásit dítě jen na některé dny v týdnu.
Ve skupince podpoříme přirozené vzdělávání, výchovu, sebeobsluhu, samostatnost dětí a hlavně jejich klidný a spokojený vývoj.
Pobyt připraví děti na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky různého věku.
 
Obsazeno - příjem přihlášek na školní rok 2022/2023 + přihlášek náhradníků.