nezisková organizace


Dětská skupina Miniklub

Realizujeme projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006659 Dětská skupina Miniklub. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb péče o děti v místě realizace projektu a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi, zejména zaměstnanost žen. Konkrétně - vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost, s kapacitou 6 dětí, na adrese Zámečnická 3, 669 02  Znojmo. Obsahem projektu je vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost, v souladu s podmínkami výzvy a zák. 247/2014 Sb. Realizace projektu probíhá v období od 1.1. 2017 do 31.8.2019

Kontaktní osoba: Jolana Mamrilla, manažer projektu, +420 722 942 855

 

  • Pracujeme podle plánu výchovy a péče přizpůsobeného individualitě dítěte a jeho potenciálu.
  • Inspirujeme děti k poznávání a učení a k tvořivému přístupu.
  • Všechny naše učitelky a chůvy mají potřebnou kvalifikaci a dále se vzdělávají.
  • Umožňujeme různé formy docházky, každodenní nebo jen na několik dnů v týdnu, celodenní i dopolední. Přijímáme děti od dvou let i během školního roku.
  • Kapacita dětské skupiny je 6 dětí, o které pečují 2 učitelky a suplující učitelky či chůvy.
  • Stravování zajišťuje rodič a přináší dítěti stravu dle zvyklostí rodiny. 

Schválení pokračujícího projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014322

Od září 2019 rozšiřujeme obsazenost ve skupině na 11 dětí, 4 pečující osoby,  změna sídla - Dolní Česká 345/32, Znojmo

Pravidelné aktivity: návštěvy divadla, knihovny, vzdělávacích programů organizovaných městem Znojmem, hudebníčku, aj. 

 

Novinky z dětské skupiny Miniklub

 

Bilingvní vzdělání

Protože už máme za sebou adaptační období u nově přijatých dětí, které jsme zvládli úspěšně bez jakýchkoliv problémů, můžeme se s chutí a naplno pustit do bilingvního vzdělání (užívání dvou jazyků). Z několika různých metod, jsme si zvolili tzv. metodu „OPOL“ (z anglického „one person - one language“, jedna osoba - jeden jazyk) Tento způsob je dnes podle různých průzkumů nejpoužívanějším. Velice úspěšně ho lze uplatnit i v rodinách, kde má každý rodič jiný mateřský jazyk, ale oba chtějí, aby jejich dítě hovořilo oběma.   

V Miniklubu to funguje tak, že jedna pečující osoba mluví na děti výhradně německy (lektorka jazykové školy Jazykan) a ostatní pečující osoby česky. Dále u nás probíhá dvakrát týdně jazyková chvilka  „Deutsch mit der Tante Sany“, kde se děti učí cizímu jazyku nenásilnou a hravou formou. Lektorka ke své výuce využívá básniček, písniček, obrázků, omalovánek, pracovních listů, skládaček, stavebnic, puzzlí, knížek i hraček.

                                                                                                                      

 

Pečující osoby: Pavlína Dvořáková

                       Hana Toiflová

                       Sandra Bauerová

                       Eva Bohuslavová

 

 Přihláška dětská skupina Miniklub.odt (192071)

Smlouva o poskytování služby v DS Miniklub.odt (205095)

provozní řád dětské skupiny miniklub.odt (201116)

dětská-skupina-plán-výchovy-a-péče-září-2019.docx (209,9 kB)

 

 

 

 

Doporučení pro rodiče:

seznam doporučeného vybavení pro děti.odt (19,4 kB)

https://www.klubk2.cz/index.php/pro-rodice-olesska/prvni-den-ve-skolce

https://www.klubk2.cz/index.php/pro-rodice-olesska/desatero-pro-rodice