nezisková organizace


Dětská skupina Miniklub

Realizujeme projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006659 Dětská skupina Miniklub. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb péče o děti v místě realizace projektu a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi, zejména zaměstnanost žen. Konkrétně - vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost, s kapacitou 6 dětí, na adrese Zámečnická 3, 669 02  Znojmo. Obsahem projektu je vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost, v souladu s podmínkami výzvy a zák. 247/2014 Sb. Realizace projektu probíhá v období od 1.1. 2017 do 31.8.2019

Kontaktní osoba: Jolana Ambrosková, manažer projektu, +420 722 942 855

 

  • Pracujeme podle výchovně-vzdělávacího programu přizpůsobeného individualitě dítěte a jeho potenciálu.
  • Inspirujeme děti k poznávání a učení a k tvořivému přístupu.
  • Všechny naše učitelky mají potřebnou kvalifikaci a dále se vzdělávají.
  • Umožňujeme různé formy docházky, každodenní nebo jen na několik dnů v týdnu, celodenní i dopolední. Přijímáme děti od dvou let i během školního roku.
  • Kapacita dětské skupiny je 6 dětí, o které pečují 2 učitelky a suplující učitelky či chůvy.
  • Stravování zajišťuje rodič a přináší dítěti stravu dle zvyklostí rodiny.

 

 

 Přihláška dětská skupina Miniklub.odt (192071)

Smlouva o poskytování služby v DS Miniklub.odt (205095)

provozní řád dětské skupiny miniklub.odt (201116)

plán výchovy a péče v dětské skupině Miniklub.odt (203051)

 

Doporučení pro rodiče:

seznam doporučeného vybavení pro děti.odt (19,4 kB)

https://www.klubk2.cz/index.php/pro-rodice-olesska/prvni-den-ve-skolce

https://www.klubk2.cz/index.php/pro-rodice-olesska/desatero-pro-rodice

 

 

 

 

Miniškolička opička Gránice

Týdenní péče o děti, přednost mají přihlášené děti, neúčast oznamte formou sms na tel.č. 723 474 373 Eva Bohuslavová - děkujeme

Adaptační program před vstupem do MŠ , který tak usnadní dětem pobyt v tomto školském zařízení. Tento speciální program je určený rodinám s dětmi od 2 let. (maximální počet je 6 dětí)
V Miniškoličce podpoříme přirozené vzdělávání, výchovu, sebeobsluhu, samostatnost dětí a hlavně jejich klidný a spokojený vývoj.
Pobyt v Miniškoličce má dětem pomoci usnadnit přípravu na nástup do mateřské školy, připravit děti na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky různého věku v malé skupince v bezpečném prostředí Miniklubu. Zaměření především na individuální přístup k dítěti, samostatnost, rozvoj osobnosti a vzájemné respektování...

Přihláška Miniškolička Gránice.odt (16134)

 

Program:

7:30 - 9:00  převzetí dítěte v Miniklubu

volné hraní v herně nebo venku, adaptace na prostor, vnímání ostatních dětí a sama sebe bez mámy...

hygiena, rozcvička, říkadla,...

hudební činnost s tanečky

výtvarné tvoření

procházky v okolí

společné stravování u stolečků

11:30 - 12:00 - 15:30  předání dítěte rodičům, odpočinek,....

                    

Dítě si přinese s sebou: přezůvky, láhev s pitím, svačinku, oběd, svačinku - vše označeno jménem

Rodič při příchodu převleče dítě, předá svačinku, náhradní oblečení v případě drobné nehody, jestliže nechodí na nočník pak i papírové pleny. Poprvé vypíšete tiskopis o bezinfekčnosti dítěte a tiskopis se základními údaji o dítěti, okopírovanou kartičku ZP.

Prosíme v zájmu dítěte o rychlejší rozloučení.  Po dobu pobytu v centru prosíme o telefonickou dostupnost v případě, že pro dítě bude lepší dřívější odchod z Miniškoličky

www.facebook.com/MiniklubZnojmo/photos/a.145787725593429.1073741826.145653925606809/590594847779379