Miniškolička opička

23.01.2014 13:11

Adaptační program před vstupem do MŠ , který tak usnadní dětem pobyt v tomto školském zařízení. Tento speciální program je určený rodinám s dětmi od 2 let a účastní se jej nejvíce 6 dětí, a to jednou nebo i vícekrát v týdnu.
Je zde důraz kladen na přirozené vzdělávání, výchovu, sebeobsluhu, samostatnost dětí a hlavně na jejich klidný a spokojený vývoj.
Má jim pomoci usnadnit přípravu na nástup do mateřské školy, připravit děti na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupince v bezpečném prostředí Miniklubu. Zaměření především na individuální přístup k dítěti, samostatnost, rozvoj osobnosti a vzájemné respektování

Program:

9:00 převzetí dítěte v Miniklubu

9:00 - 9:30 volné hraní v herně, adaptace na prostor, vnímání ostatních dětí a sama sebe bez mámy...

9:30 - 9:45 hygiena, rozcvička, říkadla,...

9:45 - 10:00 hudební činnost s tanečky

10:00 - 10:30 výtvarné tvoření - výrobky si děti odnášejí domů

10:30 - 10:40 společné stravování u stolečků

10:40 - 11:00 hygiena, oblékání a příprava na odchod na vycházku

11:00 - 11:45 vycházka či pobyt na hřišti, při nepřízni počasí pobyt v Miniklubu

11:45 - 12:00 předání dítěte rodičům

 

Cena : 1 lekce 200,- kč ( platí se minimálně 5 lekcí předem), každé pondělí

Bližší informace a objednávky na tel. č. 722942855 nebo mail: miniklub-znojmo@seznam.cz nebo osobně v Miniklubu

Pro děti je připravena šatna, vybavená herna, toaleta, nočníky a další zázemí pro děti této věkové kategorie - pomůcky na program, přírodní materiály na kreativní činnost, hry v přírodě. Vybavení je pravidelně hygienicky ošetřováno. Tvůrčí materiály mají příslušné atesty a splňují hygienické normy. Děti si nosí malou ovocnou nebo zeleninovou svačinku v plastové nádobě a pití - vše podepsané. V batůžku také buď plenu, nebo náhradní oblečení v případě mokré nehody. Pravidelné dodržování pitného režimu. Důraz je kladen na přírodu a přirozenost dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět