nezisková organizace


Mateřské centrum Miniklub Znojmo z.s.

statutární zástupce: Jolana Mamrilla

sídlo: Gagarinova 2548/21, 669 02  Znojmo

IČ: 02268469

bankovní spojení: 226846922/5500

Mateřské centrum od roku 2013 zaměřilo svoji činnost na péči o děti 2-6 leté, a to především v přírodním prostředí Gránického údolí. V roce 2017 jsme činnost rozšířili o pobočky v centru města.  Miniškolička, kde se děti adaptovaly na pobyt v MŠ, se stala nejžádanějším blokem našich aktivit. Přivedla nás tak na cestu pozvolného přechodu na dětskou skupinu, což je alternativa jeslí a mateřské školky. Po naplnění kapacity dětské skupiny a dle velké poptávky rodin jsme přirozeně vybudovali čtvery nové mikrojesle.

V dalších létech jsme pokračovali v pořádání přednášek a školení dle aktuálního zájmu rodin, rozšířili jsme termíny letních příměstských táborů, účastnili se na akcích pořádaných městem pro podporu fungování rodiny a mezigeneračních vztahů. V rámci koncepce rodinné  a seniorské politiky města Znojma jsme členem pracovní skupiny a plníme tak společně program pro péči o rodinu. V projektech vybudování mikrojeslí jsme se stali partnerem města Znojma.

 

Mikrojesle:

Centrum, Znojmo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011396 - žabičky

Nám.Svobody, Znojmo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011398 - berušky

Prům. zóna, Znojmo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011383 - motýlci

Tasovice CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/10011397 - sluníčka

Dětská skupina Miniklub:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014322 - sovičky

 

Současnost: Provozujeme dětskou skupinu, čtvery mikrojesle se specializovanou péčí o nejmenší děti a adaptační herní skupinu - vše plně obsazeno. Připravujeme transformaci na dětské skupiny - od 1.7.2022


Více aktuálních informací o pořádaných akcích a fotografie z dění v Miniklubu najdete zde: www.facebook.com/MiniklubZnojmo?fref=ts