Mateřské centrum Miniklub od roku 2013 zaměřilo svoji činnost na péči o děti od 18 měsíců do 6 let. Po otevření herničky vznikla adaptační skupinka Miniškolička, na kterou plynule navázala dětská skupina Gráníček. Dále jsme rozšířili provoz o čtyři jednotky mikrojeslí, příměstské tábory, kroužky, školení a účastnili se na akcích pořádaných městem pro podporu fungování rodiny v rámci koncepce rodinné a seniorské politiky města Znojma.
                 
V současné době díky pomoci MPSV a města Znojma nabízíme alternativní péči ve čtyřech Dětských skupinách Opičky, Včeličky, Sovičky a Miniklub (lištičky). Inspirujeme děti k poznávání a k tvořivému přístupu podle výchovně-vzdělávacího programu přizpůsobeného individualitě dítěte a jeho potenciálu. Všechny naše chůvy mají potřebnou kvalifikaci a své povolání vykonávají citlivě a srdečně. Denní činnost i s nejmenšími dětmi je velice pestrá a rozvíjí děti ve všech oblastech. Postupně se rozrůstáme a reagujeme tak na stále rostoucí poptávku o naše služby.
Rádi bychom tedy všem rodinám nabídli pomocnou ruku nejen v péči o děti a tím k návratu na trh práce po mateřské dovolené, ale i radou, sdílením dané situace či propojením na ostatní organizace města Znojma.