nezisková organizace


Nikola Stojkovičová

 
 
Mikrojesle Žabičky
 

Pocházím z malé vesničky u Náměště nad Oslavou, tam jsem dříve o prázdninách vypomáhala v Domě dětí a mládeže, kde jsem se účastnila vedení různých kroužků i dětských příměstských táborů. Svůj volný čas jsem ráda využívala i při organizaci různých akcí pro děti u nás v Kulturním domě. Po přestěhování se do Brna jsem absolvovala Kurz pro chůvy a hledala uplatnění v tomto oboru. Jako chůva jsem působila v několika rodinách a později jsem využila šanci pracovat i v brněnských mikrojeslích. Když přišel čas přestěhovat se do Znojma, tak se naskytla možnost zaměstnání v Miniklubu, kterou jsem bez váhání využila.

Práce s dětmi je pro mě totiž smysluplná a naplňující. A mít zaměstnání, které mi tyto pocity dá, je skvělé.

 

Absolvované akreditované kurzy MPSV:

Logopedie u dětí předškolního věku

Výchova srdcem

Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče

Adaptace a rozvoj dítěte

BOZP v podmínkách dětských skupin

Bezpečné prostředí a prevence úrazů v mikrojeslích

Jak na plán výchovy a péče

Dětský výtvarný projev

Hrou k všestrannému rozvoji dítěte

Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz

Zvládání náročných situací v mikrojeslích

Základy komunikace a asertivního jednání.
Laskavost, empatie, hranice ve výchově.
Jak řešit konflikty a neshody na pracovišti.
Výtvarný materiál a nástroje.
Time managment aneb Jak získat více času na práci a „na život”, slaďování práce a rodiny.

 

Logopedie u dětí předškolního věku.
Výchova srdcem.
Inspirace pro tvorbu plánů výchovy + Jak na plán výchovy a péče.
Adaptace a rozvoj dítěte.
BOZP v podmínkách dětských skupin + Bezpečné prostředí a prevence úrazů v mikrojeslích.
Dětský výtvarný projev.
Hrou k všestrannému rozvoji dítěte
Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz.
Zvládání náročných situací v mikrojeslíc