nezisková organizace


Mgr. Miluše Galatíková

 

Vystudovala jsem na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně ve studijním oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Pedagogickou praxi jsem získala v základním školství při práci s dětmi na prvním i druhém stupni a to na školách s malým počtem žáků, ale také na škole s větším počtem tříd pro každý ročník.

Osobně inklinuji k dětem prvního stupně a získané zkušenosti mi potvrdily, že duševnímu rozvoji této věkové kategorie více prospívá klidné prostředí malé školy, kde nejsou děti vystaveny stresům, které dopadají na žáky při organizační náročnosti na velké škole.

Dostatek časového prostoru pro výuku v blocích, projektové výučování spojující teorii s praxí, skupinovou práci, ale i větší možnosti pro rozvoj samostatnosti při vyhledávání, zpracovávání a využití získaných informací a hlavně důraz na kamarádské a vřelé vztahy, to jsou základní priority pro práci s dětmi, na nichž se shoduji s týmem MC Miniklub Znojmo. Zmíněný tým připravuje projekt zaměřený na skupinové vzdělávání s názvem Živá škola a já jsem s radostí začala spolupracovat na tomto projektu.