Karolína Félisová

Pocházím z učitelské rodiny, vystudovala jsem Střední pedagogickou školu ve Znojmě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Zároveň jsem úspěšně absolvovala akreditovaný kurz MPSV Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Nejvíce zkušeností jsem však získala výchovou mých dvou dcer, kdy jedna z nich posledním rokem studuje Vyšší odbornou školu zdravotnickou. Další zkušenosti s dětmi mám v rámci studijní praxe v MŠ, ZŠ a péčí o děti v soukromém sektoru. 
Od 1. 3. 2017 jsem nastoupila jako pečující osoba v MC Miniklubu v nově otevřených Mikrojeslích ve Znojmě a pečuji zde o nejmenší děti a snažím se tak rozvíjet  jejich osobnost.
 
Úspěšně absolvované akreditované kurzy MPSV:
Úvod do DS (provoz, BOZP, hygiena, předškolní péče)
Výchova srdcem
Logopedie u dětí předškolního věku
Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče
BOZP v podmínkách DS
Bezpečné prostředí
Komunikace s rodiči aneb táhneme za jeden provaz
Dětský výtvarný projev
Adaptace a rozvoj dítěte
Výtvarný materiál a nástroje
Laskavost, empatie, hranice ve výchově
Jak řešit konflikty a neshody na pracovišti
Základy komunikace a asertivního jednání
Zvládání náročných situací v mikrojeslích
Time management aneb jak získat více času pro práci i rodinu
Hrou k všestrannému vývoji