nezisková organizace


Spokojený rodič = spokojené dítě

 
Ve spolupráci s JMK a PhDr. Katarínou Szabados Filasovou jsme pro Vás zorganizovali možnost poradenství viz. letáček 
Příspěvek MC Miniklubu pro rodiče dětí umístěných v našich zařízení činí 500,- Kč. 
Kdo má zájem, kontaktujte prosím paní Szabados, kde obdržíte více informací.

 

Miniklub spokojený rodič.pdf (3,9 MB)