Mikrojesle = dětské skupiny (od 1.7.2022)

termín ukončení projektů: 30.6.2022

- nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od 18 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Provoz dětské skupiny je 5 dní v týdnu 10 hodin denně, v čase 6:00 až 17:00 hodin.  

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů rodiči. Jako subjekt zapsaný v registru poskytovatelů vystavujeme doklad o úhradě pro slevu na dani.  Tzv. "školkovné" - při vyplňování daňového přiznání za rok 2022 si pak rodiče mohou odečíst náklady za umístění dítěte do dětské skupiny. Maximální sleva na jedno dítě se v roce 2022 zvyšuje na 16 200 korun. Dále může rodič oslovit svého zaměstnavatele, obec a dohodnout část úhrady jako benefit.

- aktuálně obsazeno, přijímáme přihlášky dětí k přijetí do pokračujících projektů mikrojeslí - transformovaných dětských skupin 

Přihlášky jsou přijímány průběžně během celého kalendářního roku. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka Miniklubu. V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí. V pořadníku jsou přihlášené děti řazeny podle data doručení přihlášky. Přednost mají děti nahlášené do celotýdenní a celodenní docházky. Přihlášky je možné podat osobně v Miniklubu, e-mailem (miniklub-znojmo@seznam.cz) nebo poštou (Dolní Česká 32, 66902 Znojmo), vždy k rukám ředitelky Miniklubu - Jolana Mamrilla

Přihláška do dětské skupiny.docx (210,7 kB)

Ceník dětská skupina .doc (53,5 kB)

BERUŠKY

Dana Langerová: pedagog, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

MOTÝLCI 

Božena Hortová: chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

Plán adaptace dítěte

Adaptace je období nástupu dítěte do institucionálního zařízení, v našem případě do Dětské skupiny. Tento individuální proces trvá přibližně 4 týdny až 3 měsíce. Úspěšná adaptace velice závisí nejen na spolupráci rodičů a chův, ale také na osobnostních faktorech dítěte.

Adaptační proces:    

1.  První setkání chůvy a dítěte s rodičem: seznámíme Vás s prostorem a ukážeme, kde a jak probíhá stravování, kde se odpočívá a spí, kde jsou uloženy hračky a s hygienickým zázemím. S rodiči pak probereme potřebné informace a dokumenty. 

2.  Rodič může zůstat s dítětem ve třídě pouze po svolení a individuální dohodě s chůvou. Dítě povzbuzujeme do hry, ale zároveň ho nenutíme do aktivity. Necháme ho nejdříve vše pozorovat a postupně nabízíme hračky a činnosti. Respektujeme jeho tempo adaptace a nespěcháme. Citlivě reagujeme na potřeby dítěte a motivujeme slovně především pochvalou. Rodiče nezasahují do programu, ale jsou o dění v dětské skupině informováni prostřednictvím pravidelných mailů a fotografií v neveřejné části FB.

3.  Doporučujeme rodičům ranní rozloučení, v zájmu dítěte, neprodlužovat. Dítě je dobré pozitivně slovně motivovat a informovat ho o tom, kdo a kdy pro něj přijde. V prvních dnech buďte s námi v telefonickém kontaktu, abychom mohli podle aktuální reakce spolupracovat. Na délce pobytu s i bez rodiče se domlouváme individuálně. Samozřejmě si dítě může vzít s sebou své oblíbené hračky, plyšáky, polštářky, kteří ho budou v adaptaci provázet a dodávat mu odvahu.

 

Naším cílem je Vaše dítě úspěšně provést adaptací a pomoci v procesu odloučení všem členům rodiny. V tomto dalším vývojovém období tak poskytujeme vašemu dítěti kvalitní péči, bezpečné prostředí, individuální přístup a radostné zážitky.

 

 

 

 

 

- aktuálně obsazeno, přijímáme přihlášky