nezisková organizace


Projekty Mikrojeslí jsou sponzorovány ze státních fondů

Potvrzení pro lékaře zde:potvrzení lékaře.docx (12879)

Plán výchovy a péče zde: Plán výchovy a péče v mikrojeslích.docx (26836)

Provozní  řád v mikrojeslích Centrum zde: Provozní řád mikrojesle Centrum.docx (28304)

Provozní řád v mikrojeslích Pasáž Alfa zde:Provozní řád mikrojesle Pasáž Alfa.docx (28300)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijmeme od září chůvu na 2 hodinový úvazek

  • Odbornost pečujících osob v mikrojeslích: všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, psycholog ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, sociální pracovník nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy, speciální pedagog nebo vychovatel, profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, nebo odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře.

Zároveň stále probíhá příjem přihlášek do Mikrojeslí

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

mikrojesle.mpsv.cz/

Mikrojesle jsou v aktivitách mateřského centra Miniklubu Znojmo dalším krokem ke změně v péči o nejmenší děti. Znojmo se tak stává součástí pilotního programu vyhlášeným MPSV - ověření péče o nejmenší děti, který bude probíhat 33 měsíců. Republikový zájem o tuto službu byl dvojnásobný, žádalo 123 subjektů, z toho bylo 57 projektů schváleno k financování a z tohoto počtu jsou naše čtyři projekty. Je za námi téměř rok práce s plánováním a vizí fungování a před námi další roky vše úspěšně zabezpečit.
Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do 4,99 let v kolektivu maximálně čtyř dětí. V našem pojetí budou mikrojesle připomínat dispozicí byt, takže kuchyňka s jídelnou, herničkou a ložnice. Takže dítě nebude muset vnímat instituci či hromadné zařízení typu jeslí a přijde si tzv. pohrát  k dvěma tetám. Personál musí splňovat odpovídající vzdělání a podstatný je také srdečný vztah k dětem. Byly nám schváleny tři lokality ve Znojmě a jedna v Hevlíně. V současné době se rozjíždí přípravné práce v ul. Dolní Česká a nám. Svobody, které budou otevřeny v březnu 2017. Od ledna 2017 začneme vybavovat prostory na ul. I.P. Pavlova a otevírat pak v dubnu. Poslední mikrojesle vzniknou v květnu v Hevlíně, kde můžeme nadstandartně využívat celý Kinderwelt v areálu LAA Bomba. Celý projekt je hrazen státem, město Znojmo musí být partnerem bez finančního příspěvku, který s námi spolupracuje na poli informovanosti veřejnosti.

Poplatek za pobyt dítěte v mikrojeslích jsme nastavili na nulový s tím, že rodič dítěti přinese stravu v krabičkách z domova a bude měsíčně přispívat na pobyt dítěte dle dohody: hygienické potřeba, sirup, čaj, aj. a prát jednou týdně povlečení do postýlek. Zároveň jako projektem podpořená osoba bude 2x ročně spolupracovat při monitoringu doložením potvrzení o pracovním poměru, studiu či registraci na úřadu práce. Tento průzkum se zpracovává z důvodu zlepšení služeb pro rodinu.
Výběrové řízení na příjem dětí do mikrojeslí probíhá formou dotazníku, kdy každá odpověď má určitou bodovou hodnotu z důvodu objektivnosti. Zároveň musí být dodrženy podmínky zaměstnanosti v rámci ČR, vzdělávání či registrace na ÚP rodiči dítěte. Dítě nemusí docházet každý den, či celý den a otevřeno budeme mít deset hodin denně ( cca 6:30 - 16:30 hodin). Rodič dítěti zajišťuje stravu dle stravovacích návyků rodiny, případně dietního omezení. Toto se velice osvědčuje v alternativách MŠ - dětských skupinách, kdy rodič tak má přehled, co a kolik jídla dítě sní.

.

Informace pro rodiče ohledně přijetí dítěte do mikrojeslí

Dotazník k přijetí do Mikrojeslí: Přijímací protokol mikrojesle.docx (11841) 

                                                 Dotazník k přijetí do Mikrojeslí.docx (11014)

 

- vyplňte a zašlete zpět na mail: miniklub-znojmo@seznam.cz

Kromě těchto údajů budete dále pro přijetí potřebovat:

- údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích;

- údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Cílovými skupinami projektu mohou být pouze rodiče s malými dětmi (věk dětí 6 měsíců až 4 roky), přičemž musí platit, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají (jsou vedeni v registru Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání), jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované formě) či rekvalifikace.

Současně musí být splněna podmínka územní způsobilosti (tj. pracovní činnost musí být vykonávána na území České republiky).

Formy prokazování cílové skupiny:

o

u zaměstnaného rodiče doložení potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou u osob samostatně výdělečně činných bude dokládáno potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění

o

v případě nezaměstnaného rodiče doložení potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání

o

osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu, osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný v ČR nebo EU)

 

 

 

www.znojmocity.cz/vedeni-mesta-podpori-vybudovani-mikrojesli-vidi-v-nem-smysluplnost/d-49282
 

 

www.facebook.com/MiniklubZnojmo/photos/a.145787725593429.1073741826.145653925606809/533666053472259/?type=3&theater

 

znojemsky.denik.cz/zpravy_region/znojmo-ma-sanci-na-jesle-fungovat-maji-od-ledna-20160426.html

 

V květnu podáno 7 žádostí na MPSV na vznik Mikrojeslí - 5 v regionu Znojmo, 2 v regionu Hevlín.

V červnu přišla z Prahy depeše, že všechny naše žádosti splnily formální požadavky a postoupily do dalšího hodnocení...Termín na ukončení výběrového řízení je prosinec 2016.

Mikrojesle schváleno k financování

- lokalita centrum města, průmyslová zóna a Hevlín, lokalita úřadu práce na místě prvního náhradníka v případě zbytku financí z projektů...

Momentálně probíhá vytypování objektů vhodných na provoz, nábor pracovníků a ostatní náležitosti s tímto spojené.

Zájemkyně o toto krásné povolání péče o děti v mikrojeslích prosíme o průvodní dopis s životopisem na mail: miniklub-znojmo@seznam.cz

 

Zprávy z budování Mikrojeslí - Znojmo, Hevlín

www.facebook.com/excaliburcity/?fref=ts

Mikrojesle Hevlín již mají jasnou lokalitu. Společnost Excalibur podpořila náš projekt a tím rodiny a děti z Hevlína a blízkého okolí a umožnila tak opravdu nadstandartní možnosti v péči o děti. Moc si toho vážíme a děkujeme. Doufáme, že najdeme další otevřená srdce i ve Znojmě, která podpoří znojemské mikrojesle i dětské skupiny. Děkujeme!!!

Mikrojesle Znojmo - průmyslová zóna - ul. I.P.Pavlova, právě sepisujeme nájemní smlouvu, vybíráme zaměstnance a připravujeme vybavení pro děti. Prosíme o jakékoliv dary - finance, hračky, mikrovlnou troubu, varnou konvici, lednici, ... Projekt je financován ve standartním režimu a my bychom rádi ponechali cenu pro pobyt dětí na nulových výdajích pro rodiny.

Mikrojesle Znojmo - centrum města - ul. Dolní Česká, viz. výše.... děkujeme