nezisková organizace


Mikrojesle

termín ukončení projektů: 30.6.2022

-  jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu 10 hodin denně, v čase 6:30 až 16:30 hodin. 

   -  zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče. Pobyt dítěte v mikrojeslích je dotovaný z fondů MPSV s tím, že rodič dítěti přináší stravu z domova, přispívá dle dohody (hygienické potřeby, sirup, čaj, výtvarné potřeby aj.) a pere jednou měsíčně povlečení do postýlek. Zároveň jako projektem podpořená osoba spolupracuje při monitoringu osob doložením potvrzení o pracovním poměru, podnikatelské činnosti, studiu či registraci na úřadu práce.

Podmínky pro přijetí:
  • věk dítěte mezi 12 měsíci a  2 roky
  • zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v mikrojeslích (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
  • dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dokládá se potvrzením dětského lékaře),
  • oba rodiče dítěte mají vazbu na trh práce po celou dobu docházky dítěte do mikrojeslí, tzn. jsou v pracovně právním vztahu, vykonávají samostatně výdělečnou činnost, jsou vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, vzdělávají se v akreditovaném nebo rekvalifikačním studiu (dokládá se potvrzením obou rodičů)

Přihlášky jsou přijímány průběžně během celého kalendářního roku. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje ředitelka Miniklubu. V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí. V pořadníku jsou přihlášené děti řazeny podle data doručení přihlášky. Přednost mají děti nahlášené do celotýdenní a celodenní docházky. Přihlášky je možné podat osobně, e-mailem nebo poštou, vždy k rukám ředitelky Miniklubu. 

mikrojesle dotazník.docx (12,9 kB)

 

Pečují osoby:

Berušky - Dana Langerová, Božena Hortová

Motýlci - Dita Zachariášová, Bc. Sandra Bauerová

Žabičky - Karolína Félisová, Nikola Stojkovičová

Sluníčka - Mgr. Marcela Budná, Ing. Monika Krčálová

 

- aktuálně obsazeno, přijímáme přihlášky náhradníků

 

 

 

 

 

- aktuálně obsazeno, přijímáme přihlášky