Canisterapie

OBECNÉ INFORMACE KE KROUŽKU CANISTERAPIE

Asistent psa : Bc.kynologie při VFU Petra Janíková

Terapeutický pes: HOSTIA, maďarský ohař krátkosrstý

 

Zaměření canisterapie:

•          relaxace (vliv na psychiku a duševní rovnováhu)

•          rozvoj citových schopností (hlazení, mazlení, komunikace se psem …)

•          rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika …)

•          rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby ...)

 

Léčebné účinky canisterapie:

rozvoj hrubé a jemné motoriky, podněcování k verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru a čase, pomoc při nácviku koncentrace a paměti, rozvoj sociálního cítění, poznávání a citu rozvoj motoriky díky polohování a v relaxaci, podněcování ke hře a k pohybu, vliv na psychiku, navození duševní rovnováhy,motivace.

Práce s dětmi ve skupině:

V rámci canisterapie se zaměřujeme na vybudování vztahu mezi dítětem a pejskem pomocí kontaktních technik. Nejprve je důležité, aby si děti vytvořili s pejskem vztah a překonali případně svůj strach ze zvířete. Někdy stačí pouze jednoduchý fyzický kontakt, jako je hlazení, a poté postupně přecházíme k péči o zvíře a další aktivity s ním spjaté.

Lekce probíhají  formou hry  zaměřené především na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj kognitivních schopností, a znalostech nejen o zvířatech.

Pes je živá bytost, o kterou je třeba pečovat. Usilujeme o to, aby se děti aktivně podílely na jeho péči. Tímto způsobem si  s ním budují  úzký vztah, zodpovídají za jinou bytost, rozvíjejí pracovní návyky a komunikační dovednosti. Navíc tak navazují nové sociální vztahy s ostatními lidmi zapojenými do péče o pejska.

Pejsek bude přítomný na každé lekci.

V rámci cvičení jej využíváme k motivaci, zábavě a uvolnění dětí, na závěr lekce k relaxaci. Některé lekce jsou úzce provázeny s kontaktem s pejskem, jiné méně. Pokaždé si ale lekci děti užijí.

 

Organizačně:

Prosíme rodiče, aby chodili s dětmi na lekce včas, pozdní příchod narušuje program a naladění dětí. Respektujeme emoce dětí související s programem, ať jsou jakékoliv. Pokud  vaše dítě bude potřebovat náruč v klidu, únik, oddych, vysvětlení, není problém opustit místnost a zase se vrátit. Lekci ale začínáme vždy společně včas.

Je možné, že vaše dítě bude potřebovat čas na adaptaci v několika lekcích a nevydržíte celých 40min. Pokud ucítíte, že stačí, není problém lekci ukončit dříve a dát dítěti čas na zpracovaní všech nových vjemů. Lekce budou postaveny na stejných rituálech, které mají děti rády, a postupně jim usnadní adaptaci ve skupině, i zapojení do aktuální činnosti.

Pejsek je pouze prostředníkem k činnosti, kterým se budeme během roku věnovat. Děti si užijí spoustu pohybu a tvoření, logických her, kvízků, tance, hudby, písní a pohádek a to vše formou hry. Užijí si samozřejmě i dostatek legrace s pejskem.

Děti jsou vždy pod dohledem rodičů, kontakt s pejskem je povolen pouze pod dohledem asistenta.

Přesto, že je povinností asistenta mít psa pod kontrolou, pejsek je hodný a nekonfliktní, nikdy neztrácejte přehled o svém dítěti v blízkosti pejska, pokud není pod jeho kontrolou.

Může se tak stát při činnostech, které nepřímo souvisí s kontaktem zvířete. Děkujeme za pochopení.

Rodiče odpovídají za škody a zdraví svých dětí způsobené nepřiměřeným chováním vůči zvířeti , které není pod přímým dozorem psovoda.

Pejsek bude vždy k dispozici na závěrečnou relaxaci a snění.

 

Přihlašování a platby:

První lekce začíná 25. 09. 2023 v 17:00 v 2. patře oddělení Dětské skupiny Včeliček Miniklubu Znojmo (Vídeňská třída 896/5)

Přijetí dítěte je podmíněno zasláním přihlášky.

13 lekcí /2600,- /pololetí/ poslední lekce 18. 12. 2023

První lekci lze platit jednorázově 200,-Kč jako ukázkovou hodinu, při další lekci bude požadován doplatek a zajištěno místo na celé pololetí.

V případě nemoci a jiné absence, bude poskytnuta náhrada max. 2 lekcí nebo 10% sleva na nadcházející čtvrtletí  v roce 2024.

 

Těšíme se naviděnou se všemi zájemci!