ARTeTerapie a keramika

Informace:

Kroužek vede Eva Mikysková, téměř 40let pedagogických a výtvarných zkušeností u předškolních dětí.

 

Úvodem:

Arteterapie jsou všechny činnosti, které působí na psychiku člověka prostřednictvím hudby, tance, literatury, výtvarného umění aj.  A jinak to nebude ani na našem setkávání.

Kroužek není koncipován jako terapeutický blok za účelem ozdravy psychických či jiných potíží. Ale jako proces tvoření na všech senzorických úrovních, která přispívají ke správnému rozvoji dětí. Tím může radost z prožitku léčit přesně tam, kde je potřeba. 

Vlastní proces tvorby tedy zlepšuje senzomotorickou a psychomotorickou koordinaci i schopnost koncentrace a komunikace, což přispívá k psychické stabilizaci dítěte. Arteterapie tedy podporuje sebeuzdravovací procesy, působí jako prevence emocionálních a sociálních potíží a vede dítě k intelektuálnímu růstu.

Výtvarná činnost a keramika „práce s hlínou“, rozvíjí fantazii, manuální zručnost, učí soustředění, konstruktivnímu myšlení a prostorové představivosti. Trojrozměrná skutečnost napr.keramického výrobku, je stěžejní pro zrakové, motorické a poznávací vnímání.

Hudba, tanec, poslech. Rytmus je důležitý pro vývoj pohybu, psaní a řeči. U novorozenců navozuje pocit bezpečí a je důležitou součástí vývoje mozku. Harmonickou složku vnímáme naprosto přirozeně, protože pod ni spadají běžné zvuky přírody, například zpěv ptáků, šumění stromů, šumění moře, bzukot hmyzu, dokonce i řeč člověka.

Smyslové vnímání,  s kterými se děti setkávají v běžném životě, ale právě i s námi, je schopnost přijímat, porozumět a organizovat smyslové informace z vnějšího prostředí nebo vlastního těla a skládat jednotlivé smyslové vstupy do celku. Pokud jsou tyto funkce mozku úplné a vyvážené, učení je jednoduché, a „dobré“ chování je přirozeným následkem.

 

Práce dětí ve skupině:

Program lekcí není určen a znázorněn dopředu. Rádi improvizujeme na základě skladby skupiny dětí a jejich rodičů. Zaměříme se především na výtvarnou činnost a keramiku, ale děti nebudou ochuzeni ani o pohyb, tanec, poslech a jiné činnosti, které byste možná na tomto kroužku nečekali.

Lektorka je průvodcem činností. Provede především vás rodiče aktuální činností, co je výstupem tvorby a samotný proces si již prožíváte se svým dítětem a provázíte jej nebo jste pouze přítomni.

Lektorka nepracuje přímo s vašimi dětmi, pomáhá udržet skupinu v procesu tvoření, pomáhá vám při práci s vaším dítětem, a ukazuje vám i důležité momenty, ve kterých se můžete vzájemně od sebe učit. I vaše dítě nakonec může provázet vás.

Účelem setkávání nebude množství a kvalita výrobků, ale proces a prožitek z tvorby.

 

Přihlašování a platby:

První lekce začíná 02. 10. 2023 v 16:15 v 2. patře oddělení Dětské skupiny Včeliček Miniklubu Znojmo (Vídeňská třída 896/5)

Přijetí dítěte je podmíněno zasláním přihlášky.

12 lekcí /3600,- /pololetí/ poslední lekce 18. 12. 2023

První lekci lze platit jednorázově 300,-Kč jako ukázkovou hodinu, při další lekci bude požadován doplatek  a  zajištěno místo  na celé pololetí.

V případě nemoci a jiné absence, bude poskytnuta náhrada max. 2 lekcí nebo 10% sleva na nadcházející čtvrtletí.

 

Těšíme se naviděnou se všemi zájemci!