občanské sdružení


Mateřské centrum Miniklub Znojmo od září 2013 zaměřilo svoji činnost na péči o děti 2-6 leté a jako nejvhodnější místo pro děti zvítězila budova Vodárny v Gránicích s přilehlými oplocenými venkovními prostory a hlavně nádhernou přírodou okolo. Miniškolička Opička se stala nejžádanějším blokem našich aktivit a přivedla nás na cestu pozvolného přechodu na dětskou skupinu Gráníček, což je alternativa mateřské školky s možností nepravidelné docházky dítěte dle potřeby rodiny.

Budeme dále pokračovat v kroužcích výtvarném a německém a v druhé polovině roku 2016 přibudou nové kroužky. Kroužky Minifitka - cvičení s koníkem Toníkem se přesouvají do RC Maceška. Příměstské tábory jsme v letošním roce znovu plně obsadili, a tak v příštím létě opět termíny rozšíříme. Přednášky a školení považujeme za nedílnou součást aktivit centra, stejně tak účast na akcích pořádaných městem pro podporu fungování rodiny a mezigeneračních vztahů...

Více aktuálních informací najdete zde: www.facebook.com/MiniklubZnojmo?fref=ts 

 

Jak nás podpořit

DĚKUJEME, že Vám není lhostejná naše finanční situace a velice nás těší Váš zájem naše centrum podpořit, ať už jakýmkoliv způsobem. Každý má jiné možnosti, proto zde najdete více variant, kterými je možno chod centra podpořit.

Každá podpora přímým dárcovstvím, sponzorstvím, zprostředkováním kontaktu, či jakoukoli jinou formou, je pro nás VELMI CENNÝM PŘÍNOSEM.


CO TEDY VÍTÁME?

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
jednorázovým nebo pravidelným převodem Vámi zvolené částky na náš účet centra 226846922/5500  (i malá částka pomůže) nebo hotově.

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

Kancelářské potřeby – kancelářský papír A4, náplně do tiskárny,  prázdné CD a DVD, náplň do sešívaček…

Výtvarné potřeby a jiné – papír na malování (může být i z jedné strany popsaný), barevný papír na tvoření, dětské nůžky, pastelky, omalovánky, lepidla, hračky a hry, dárky do tomboly…

Hygienické potřeby – papírové kapesníčky, toaletní papír, tekuté mýdlo, čistící prostředky…

SLUŽBY ZDARMA
oprava tiskárny, odvoz věcí potřebných na jednorázové akce mimo centrum, údržba výpočetní techniky, tisk materiálů, kopírování omalovánek a denních listů, pomoc při pečení perníčků na Mikuláše, výroba propagačních předmětů…apod.

JINÝ ZPŮSOB
uspořádání akce s výtěžkem pro nás, dobrovolnictvím, darování předmětů k dalšímu prodej, zajištění kontaktu s potencionálním sponzorem apod.

 

 

Naše projekty pomáhá financovat Jihomoravský kraj


Anketa: zájem o mikrojesle ve Znojmě

 
    MC Miniklub a město Znojmo zvažuje zapojení do projektu "Péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR“.

Cílem projektu je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce, aktivitou pak zřízení a provoz mikrojeslí, tedy zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, a to pět dnů v týdnu v rozsahu minimálně 8 hodin denně. Ze strany rodičů je předpokládaným výdajem pouze úhrada za stravu dítěte. Péče je poskytována na základě smlouvy mezi rodičem a poskytovatelem služby. Pečující osoba musí splňovat požadavky na odbornost. (jedny mikrojesle mají kapacitu 4 děti, přičemž počet mikrojeslí lze kumulovat za předpokladu splnění hygienických a stavebních požadavků). U rodičů, využívajících službu, musí být prokazatelná vazba na trh práce, tedy zejména zaměstnání, podnikatelská činnost či registrace na ÚP s aktivním hledáním práce či studiem. Pokud v projektu uspějeme, je předpokládaný začátek provozu počátkem roku 2017.

 

 


Anketa

Máte zájem o mikrojesle ve Znojmě?

ano
(79)
93%

ne
(6)
7%

Celkový počet hlasů: 85