nezisková organizace


Naše projekty pomáhají financovat:

                   Projekty Mikrojeslí :  CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003651

                                                       CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003653

                                                       CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003654

                                     CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003658

 Projekt DS Miniklub:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006659

 

 

Mateřské centrum Miniklub Znojmo od září 2013 zaměřilo svoji činnost na péči o děti 2-6 leté a jako nejvhodnější místo pro děti zvítězila budova Vodárny v Gránicích s přilehlými oplocenými venkovními prostory a hlavně nádhernou přírodou okolo. Miniškolička Opička se stala nejžádanějším blokem našich aktivit a přivedla nás na cestu pozvolného přechodu na dětskou skupinu Miniklub, což je alternativa mateřské školky s možností nepravidelné docházky dítěte dle potřeby rodiny.

Pokračujeme v kroužcích výtvarném a německém a v roce 2017 přibudou nové kroužky (předškoláček, zookroužek, keramika, ...). Kroužky Minifitka - cvičení s koníkem Toníkem se přesouvají do RC Maceška. Příměstské tábory pro školní děti jsme v letošním roce znovu plně obsadili, a tak v příštím létě opět termíny rozšíříme. Přednášky a školení považujeme za nedílnou součást aktivit centra, stejně tak účast na akcích pořádaných městem pro podporu fungování rodiny a mezigeneračních vztahů. V rámci prorodinné politiky a komunitního plánování plníme společně program pro péči o rodinu a v projektech vybudování Mikrojeslí jsme se stali partnery města Znojma.

V současné době probíhají opravy domu na ulici Zámečnická pro fungování DS Miniklub a centra jako celku v centru města a realizujeme projekt Mikrojeslí ve Znojmě a v Hevlíně. Vzniká první třída Živé školy a nabízíme firmám pomoc formou zřízení a provozování firemních školek v rámci projektů rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce...

Více aktuálních informací najdete zde: www.facebook.com/MiniklubZnojmo?fref=ts

 

 

Jak nás podpořit

DĚKUJEME, že Vám není lhostejná naše finanční situace a velice nás těší Váš zájem naše centrum podpořit, ať už jakýmkoliv způsobem. Každý má jiné možnosti, proto zde najdete více variant, kterými je možno chod centra podpořit.

Každá podpora přímým dárcovstvím, sponzorstvím, zprostředkováním kontaktu, či jakoukoli jinou formou, je pro nás VELMI CENNÝM PŘÍNOSEM.


CO TEDY VÍTÁME?

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
jednorázovým nebo pravidelným převodem Vámi zvolené částky na náš účet centra 226846922/5500  (i malá částka pomůže) nebo hotově.

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ

Kancelářské potřeby – kancelářský papír A4, náplně do tiskárny,  prázdné CD a DVD, náplň do sešívaček…

Výtvarné potřeby a jiné – papír na malování (může být i z jedné strany popsaný), barevný papír na tvoření, dětské nůžky, pastelky, omalovánky, lepidla, hračky a hry, dárky do tomboly…

Hygienické potřeby – papírové kapesníčky, toaletní papír, tekuté mýdlo, čistící prostředky…

SLUŽBY ZDARMA
oprava tiskárny, odvoz věcí potřebných na jednorázové akce mimo centrum, údržba výpočetní techniky, tisk materiálů, kopírování omalovánek a denních listů, pomoc při pečení perníčků na Mikuláše, výroba propagačních předmětů…apod.

JINÝ ZPŮSOB
uspořádání akce s výtěžkem pro nás, dobrovolnictvím, darování předmětů k dalšímu prodej, zajištění kontaktu s potencionálním sponzorem apod.